Popust za 6 ili više noćenja - 15%

*Cijene su izražene u kunama.
*Boravišna pristojba sadržana je u cijeni. Cijene pristojbe po osobi: 7kn za odrasle, djeca od 12-18g imaju 50% popusta, a djeca do 12g besplatno.
*Iznajmljivač ne podliježe plaćanju PDV-a prema odredbama čl. 22 zakona o PDV-u.